Teenused

Meie teenuste valik on lai, kuid iga eraldi valdkonda juhivad oma ala spetsialistid.
Teeme töid üle Eesti, põhiliseks tegevuspiirkonnaks on Lõuna-Eesti.

 • Kaablitrassi kraavide kaevamine
 • Tänava-, hoovivalgustuse rajamine
 • Veetrassi kraavide kaevamine
 • Kanalisatsioonitrasside kaevamine
 • Kanalisatsiooni- ning veetrasside liitumised eramutel
 • Reoveemahutite müük ning paigaldus
 • Septikute/imbväljakute müük ning paigaldus
 • Põõsaste ning kändude juurimine
 • Vundamendi äärte lahtikaeve/soojustus
 • Planeerimistööd(haljastus)
 • Parkimisplatside rajamine
 • Ja palju muud

KALLURVEOD

 • Materjali, tehnika transport

TREILERVEOD  

 • Materjali, tehnika transport

Müüme ka liiva, kruusa, mulda, killustikku

*Septik teeb elu lihtsamaks
*Septik säästab aega
*Septik säästab raha
*Septik on keskkonnasõbralik

Septiku rajamine

KÜSI JULGELT HINNAPAKKUMIST, KONSULTATSIOON TASUTA!